LIMBURG

Gemeente BOMMERSHOVEN

Oorlogsmonument

 

 

 


Situering van het gedenkteken: Binnen de driehoek gevormd door de Bommershovenstraat en de Oude Kassei.

GPS-coördinaten: +50°47'10.51", +5°23'07.79".

Opschriften op het gedenktekens

Staalplaat beide oorlogen
"1914 - 1918
[Twaalf namen, alfabetisch gerangschikt, gevolgd door een kruis]

1940 - 1945
[Dertig namen, alfabetisch gerangschikt, waaronder achttien gevolgd door een kruis]"

Gedenksteen 1940-1945
"HULDE VAN BOMMERSHOVEN
AAN ZIJN
OUDSTRIJDERS EN WEERSTANDERS
VAN DEN OORLOG 1940-1945
[Twee namen, met overlijdensdatum]
ZIJ STIERVEN
OPDAT BELGIË ZOU LEVEN"

Gedenkplaat achter de muur
"DE GEMEENTE BOMMERSHOVEN
AAN HARE OUDSTRYDERS
EN ALS HERDENKING
VAN DEN OORLOG 1914-1918"

Geschiedenis - Beeld van het monument tot twee keer toe door vandalen vernield

Het oorlogsmonument van Bommershoven dat vier jaar geleden door vandalen werd vernield, is hersteld. Het monument stelt een soldaat voor. Het hoofd werd van het beeld afgeslagen. Op 11 november wordt het gerestaureerde monument van de gesneuvelden uit de twee wereldoorlogen plechtig ingehuldigd.

Voor Fina ORYE is de herstelling in de oorspronkelijke staat van het monument van een groot emotioneel belang. Al 36 jaar baat Fina het café "De Ware Vrienden" uit dat vlak tegenover het monument ligt. Telkens als ze door het raam naar buiten keek, was dat recht op het beeld van de soldaat zonder hoofd. Het monument werd in 1919 opgericht voor de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Het monument ligt mooi in de schaduw van een grote beuk, omringd met een metalen hekwerk.

“Het beeld is tot twee keer toe door vandalen vernield. De eerste keer waren het jongeren die het hoofd hadden afgebroken. Gelukkig konden wij het toen herstellen. De tweede keer - nu vier jaar geleden - was het hoofd weg. De hele buurt hebben wij toen afgezocht zonder resultaat”, zegt de cafébazin. Elk jaar op 11 november legt Fina een bloemenkrans neer aan het monument van de gesneuvelden. De soldaat die in liggende houding voor de steen ligt doet haar denken aan haar familieleden die tijdens de laatste oorlog niet meer terugkeerden uit Duitsland. “Omdat er geen monument voor de slachtoffers van de tweede oorlog was, hebben ze de namen van mijn broer Jean en schoonbroer Hubert HAYEN bijgezet op dit monument”, zegt Fina nog.
 
Twee jaar geleden werden twee opbouwerkers van het Regionaal Maatschappelijk Opbouwwerk (Rimo) aangeduid om de leefbaarheid in Haren-Bommerschoven te versterken. “Uit een enquête, gehouden in de dorpskom bleek dat het vernielde oorlogsmonument voor heel wat bewoners een storend element was. De intussen opgerichte werkgroep maakte het verslag over aan het gemeentebestuur die op hun beurt opdracht gaven aan een steelkapper die het beeld opnieuw herstelde”, weet Chantal PONCELET (Rimo). Voor de restauratie van het beeld werd 2.965 euro in de begroting opgenomen.

Zondag 11 november 2007 om 16 uur wordt het oorlogsmonument ingehuldigd onder begeleiding van de Koninklijke Muziekvereniging eDe Ware Vrienden" en de Boogschuttersvereniging "Sint-Sebastiaansgilde Bommershoven" (BronHet Belang van Limburg, 9 november 2007).

Zie namen gebeiteld op het gedenkteken 1914-1918
 

 

Foto's genomen in september 2010 door Jean-Marc THIRYON