BRUXELLES - BRUSSEL

Commune de SCHAERBEEK
Gemeente SCHAARBEEK

Monument aux martyrs des deux guerres
Monument ter nagedachtenis van de martelaren van de beide wereldoorlogen


 

 


Localisation - Ligging: Place des Carabiniers, à proximité de la tour de la RTBf et de la VRT. Karabiniersplein, dicht bij de VRT en RTBf-toren.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +50°51'13.56", +4°24'01.26"

Inscriptions - Opschriften

"À NOS / MARTYRS
AAN ONZE / MARTELAARS
1914-18   1940-45"

Histoire - Geschiedenis

Inauguré en 1956, ce monument représente sur un socle de pierre des prisonniers attachés attendant d’être fusillés. En 1929, un premier monument montrant deux hommes et une femme avait été érigé par Amédée HAMOIR au Tir National à la mémoire des citoyens décédés quelques années plus tôt. En décembre 1940, il fut détruit par les Allemands. C’est ainsi qu’au sortir de la seconde guerre mondiale, le sculpteur Georges VANDEVOORDE élargit le thème aux victimes des deux guerres tout en reprenant l’idée du trio présent dans la sculpture de son prédécesseur. Le monument actuel commémore donc tant les victimes civiles de la guerre 14-18 que celles de la guerre 40- 45 (Source: Site officiel de la commune de Scherbeek).

Het monument werd ingehuldigd in 1956 en toont geboeide gevangenen die op hun executie wachten. In 1929 stond op de Nationale Schietbaan een eerste monument opgericht door Amédée HAMOIR ter nagedachtenis aan de burgers die een paar jaar eerder omgekomen waren. HAMOIR had een beeldengroep ontworpen met twee mannen en een vrouw. Het werd in december 1940 door de Duitsers vernield. En dus kwam er na het einde van de Tweede Wereldoorlog een nieuw gedenkteken dat door beeldhouwer Georges VANDEVOORDE tot de slachtoffers van de twee conflicten uitgebreid werd, met behoud nochtans van het drietal dat zijn voorganger had gebeeldhouwd. Zodoende gedenkt het vandaag evenzeer de burgerslachtoffers van 14-18 als die van 40-45 (Bron: Officiële website van de gemeente Schaarbeek).

Sculpteur - Beeldhouwer: George VANDEVOORDE (signé - gesigneerd).

Architecte - Architect: Henri JACOBS fils/jr.

Fonderie - Gieterij
: Fonderie nationale des bronzes, Bruxelles (signé - gesigneerd).

Ce monument ne comporte pas de noms - Er staan geen namen op dit monument
 

 

Photos prises en mars 2012 par Léa DE VOS
Foto's genomen in maart 2012 door Léa DE VOSCarte postale ancienne (non datée) - Oude postkaart (zonder datum)