BRUXELLES - BRUSSEL

SCHAERBEEK - SCHAARBEEK

Mémorial des régiments de carabiniers
Gedenksteen van de karabiniersregimenten

 

 

 


Localisation - Ligging: Avenue Louis BERTRAND, à 100 mètres du carrefour avec le Boulevard Lambermont. Louis BERTRANDLAAN, op 100 meter met het kruispunt van de Lambermontlaan.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: 50° 51' 56.46" N, 4° 23' 01.87" E

Inscriptions - Opschriften

"CAMPAGNES 1914-1918 / AUX OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS / CAPORAUX ET SOLDATS DES / CARABINIERS ET CARABINIERS / CYCLISTES TOMBÉS POUR LA / DÉFENSE DES FOYERS ET DE / L'HONNEUR DU PEUPLE BELGE / ILS SONT 2509 MORTS / POUR LE MEME IDÉAL

OORLOG 1914-1918 / AAN DE OFFICIEREN, ONDEROFFICIEREN, / KORPORAALS EN SOLDATEN DER / KARABINIERS EN KARABINIERS / WIELRIJDERS GESNEUVELD VOOR / DE VERDEDIGING DER HAARDEN / EN DE EER VAN HET BELGISCH VOLK / MET 2509 WIELEN / VOOR HET ZELFDE IDEAAL

AUX SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX ET SOLDATS / MORTS POUR LA PATRIE 1940-1945

AAN DE ONDEROFFICIEREN, KORPORALEN EN / SOLDATEN GESNEUVELD VOOR HET VADERLAND / 1940-1945"

A l'arrière du monument, on trouve les inscriptions suivantes :

HAELEN-ANVERS-YSER-TERVAETE-STEENSTRAETE-NIEUWDAMME
ROULERS-WESTROOSEBEKE-PASSCHENDAELE-RUMBEKE
CAMPAGNE DE BELGIQUE - 1940 - VELDTOCHT VAN BELGIE
CANAL ALBERT - 1940 - ALBERTKANAAL

LES INCOMPARABLES ÉTATS DE SERVICE
PENDANT LA GUERRE DES DIFFÉRENTES
UNITÉS DE CARABINIERS
FORCENT L'ADMIRATION
ALBERT

HET ONGEEVENAARDE DIENSTBETOON
DER VERSCHEIDENE KARABINIERS
EENHEDEN GEDURENDE DE OORLOG
DWINGT BEWARDERING AF
ALBERT"

Informations complémentaires - Bijkomende informatie

De chaque côté, on peut lire : "1914-1918" et "1940-1945"

On trouve aussi trois éléments en cuivre:
- l'insigne de l'unité,
- le portrait du Colonel BREMER,
- la panoplie du combattant en 1914

Langs weerzijde de opschriften : "1914-1918" en "1940-1945"

Op het monument drie koperen afbeeldingen :
- het kenteken van de eenheid
- het portret van Kolonel BREMER
- de wapenuitrusting van een strijder in 1914


Voir les noms mentionnés sur ce monument - Zie namen op het monument
 

 

Source [25]
Major - Majoor René BREMER

Photos prises en septembre 2007 par Léon NOËL
Foto's genomen in september 2007 door Léon NOËL

Cartes postales anciennes (non datées)