BRUXELLES - BRUSSEL

Ville de  BRUXELLES
Stad BRUSSEL

Monument à Gabrielle PETIT - Gedenkteken voor Gabrielle PETIT

 

 

 


Localisation - Situering: Place Saint-Jean. Sint-Jansplein.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +50°50'40.53", +4°21'10.80".

Inscriptions - Opschriften


GABRIELLE PETIT
FUSILLÉE
PAR LES ALLEMANDS
LE 1 AVRIL 1916
ET À LA MÉMOIRE
DES FEMMES BELGES
MORTES POUR LA PATRIE"

"JE VIENS
D'ÊTRE CONDAMNÉE
À MORT
JE SERAI FUSILLÉE DEMAIN
VIVE LE ROI
VIVE LA BELGIQUE "

"... ET
JE LEUR MONTRERAI
COMMENT
UNE FEMME BELGE
SAIT MOURIR"

Sculpteur - Beeldhouwer: Égide RONVAUX (signé - gesigneerd).

Fonderie - Gieterij: Fonderie Nationale des Bronzes

Architecte - Architect: Adrien BLOMME (Source - Bron [310]).

Inauguration - Inhuldiging: 21/7/1923

Description - Beschrijving

Het standbeeld voor Gabrielle PETIT werd vervaardigd door Égide ROMBAUX, toen een van België's meest vooraanstaande beeldhouwers, en werd ingehuldigd op 21 juli 1923, in aanwezigheid van koningin Elisabeth, prinses Marie-Josée en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders. Het monument werd opgericht op initiatief van de Ligue des pariotes en gefinancierd door publieke intekening. Het betreft een voorstelling van Gabrielle PETIT ten voeten uit, in een dynamische, wat getorste pose, gekleed in een lang kleed en mantel doch met een schouder ontbloot (herinnerend aan de beeldtraditie van de Franse Marianne), linkerhand op het hart, de borst vooruit en het hoofd geheven, onverssagd turend over het plein in de richting van een imaginair vuurpeloton, bereid tot het grootste offer (Bron [310]).

Informations complémentaires - Bijkomende informatie

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitake entamant la procédure de classement du Monument à Gabrielle PETIT.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende instelling van de procedure tot bescherming van het Monument voor Gabrielle PETIT.

Plus d'informations concernant cette personne - Bijkomende informatie  over dit slachtoffer
 

 Sources - Bronnen [25], [139], [172]

Cartes postales anciennes (non datées)
Oude postkaarten (zonder datum)Source - Bron: "Le Soir. Un siècle d'actualités", 1987