ANDERE INFORMATIEBRONNEN
AUTRES SOURCES D'INFORMATION

Souvenir de quatre Carmes déchaussés
Memento voor vier ongeschoeide Karmelieten


 

 


Localisation - Situering: Source - Bron [65].

Inscriptions - Opschriften

"J.M.  J.T.
ZALIGE GEDACHTENIS AAN DE
ONGESCHOEIDE KARMELIETEN
IN HET BELGISCH LEGER
VOOR GOD EN VADERLAND EERVOL GEVALLEN

[Quatre noms, non classés par ordre alphabétique, avec diverses informations complémentaires, avec photos - Vier namen, niet alfabetisch gerangschikt, met aanvullingen, met foto's]"

Plus d'informations concernant ces victimes - Meer info over deze gesneuvelden
 ZELO ZELATUS SUM PRO DEO EXERCITUUM

Traduction - Vertaling
Je brûle de zèle pour vous, Seigneur
Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER

Source - Bron [65]