ANTWERPEN

Gemeente WESTMEERBEEK

Bidprent voor de gesneuvelden van 1914-1918

 

 

 


Situering: Private collectie.

Opschriften op het document

"GODVRUCHTIG AANDENKEN DER
WESTMEERBEEKSCHE HELDEN
GESNEUVELD VOOR 'T VADERLAND, TIJDENS DEN SCHRIKKELIJKEN
OORLOG 1914-1918.

[Zes namen, niet alfabetisch gerangschikt]
EN ZEER WAARSCHIJNLIJK
[Twee namen]

EEN PLECHTIGE LIJKDIENST, VAN WEGE DE PAROCHIANEN
VAN WESTMEERBEEK, ZAL TOT HUNNE ZIELELAFENIS GEDAAN
WORDEN OP WOENSDAG 15 JANUARI 1919. OM 9 UREN."

Zie namen vermeld op het bidprent