ANTWERPEN

Gemeente VOSSELAAR

Bidprent voor de gesneuvelden van 1914-1918

 

 

 


Situering: Private collectie.

Opschriften op het document

"PAROCHIANEN VAN VOSSELAER,
GEDENKT VOOR GOD
DE ZIELEN UWER DORPGENOOTEN
ROEMRIJK GESNEUVELD VOOR 'T VADERLAND :

[Zes namen, chronologisch gerangschikt naar overlijdensdatum (met één uitzondering), met vermelding van overlijdensplaats en -datum]"

Zie namen vermeld op het bidprent