ANTWERPEN

Gemeente KALMTHOUT

Gedenkplaat voor vijf gesneuvelde ontmijners

 

 

 


Situering: De Greef.

GPS-coördinaten: +51°24'30.20", +04°27'55"

Opschriften

"TER BLIJVENDE HERINNERING AAN DE ONTMIJNERS
[Vijf namen, alfabetisch gerangschikt]
OMGEKOMEN BIJ DE OPRUIMING VAN VIJANDIGE MUNITIE
OP 9 JANUARI 1946"

Geschiedenis

Het is woensdag 9 januari in het jaar 1946. Het is koud en nog vroeg in de morgen. Waalse soldaten zijn aan het werk aan de spoorlijn in Kalmthout ter hoogte van de viaduct. Ze ruimen er de munitie op die afkomstig is uit een door de geallieerden gebombardeerde Duitse trein. Dan slaat het noodlot toe. Een obus ontglipt uit de handen van één van de jonge ontmijners. De explosie is enorm. Drie soldaten zijn op slag dood, twee overlijden korte tijd later. Een zesde overleeft, maar is zwaar gewond. Waalse kranten spreken over "La Tragédie de Calmpthout" en blokletteren "Ils étaient six petits soldats".

Nu, zoveel jaren later, heeft de gemeente Kalmthout op vraag van de Koninklijke Verbroedering van Belgische Ontmijners, een gedenkplaat opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers. Het monument staat langs de spoorweg in de Greef, ter hoogte van de viaduct, de plaats waar de tragedie gebeurd is. Op zaterdag 14 september 2013 om 15u werd het officieel ingehuldigd (Bron: Site van de gemeente Kalmthout).

Onthulling: 14 september 2013.

Zie namen gebeiteld op het monument
 

 

Bron: Site van de gemeente Kalmthout

Foto's genomen in september 2013 door Claude VAN CLEUVENBERGENBron: Site van de Gazet van Antwerpen