ANTWERPEN

Gemeente AARTSELAAR

Bidprent voor de gesneuvelden van 1914-1918

 

 

 


Situering: Private collectie.

Opschriften op het document

"DE VLAAMSCHE OUD-STRIJDERS
EN OUD-SOLDATEN
DER GEMEENTE AERTSELAER HERDENKEN
OP 11 NOVEMBER 1926
HUNNE GEVALLEN BROEDERS.

[Negen namen, chronologisch gerangschikt naar overlijdensdatum]

BIDT VOOR ONZE GESNEUVELDE VLAAMSCHE JONGENS;
BIDT VOOR HUNNE ZIELERUST.
ZIJ RUSTEN IN VREDE !"

Zie namen vermeld op het bidprent