PAYS-BAS - NEDERLAND

Ville de MAASTRICHT (LIMBOURG)
Stad
MAASTRICHT (LIMBURG)

Plaque en hommage à Nicolas BEAURIEUX
Gedenkplaat voor Nicolas BEAURIEUX

 

 

 


Localisation - Ligging: Kapoenstraat 5.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +50°50'50.5", +5°41'23.3"

Inscriptions - Opschriften

"MAASTRICHT IS BLIJVEND GROTE
ERKENTELIJKHEID VERSCHULDIGD AAN
NICOLAS BEAURIEUX
VANWEGE ZIJN BEWONDERENSWAARDIGE
MOED EN VASTHOUDENDHEID.

OP 12 EN 13 SEPTEMBER 1944
DOORSTAK HIJ DE VIJANDELIJKE LINIES
TEN DIENSTE VAN DE
BEVRIJDING EN DE VRIJHEID VAN DE STAD."

Traduction - Vertaling

Maastricht exprime son extrême reconnaissance à Nicolas BEAURIEUX pour son courage et sa détermination admirables.

Les 12 et 13 septembre 1944, il a franchi les lignes ennemies au service de la libération et de la liberté de la ville.

Réalisation - Vervaardiging: Jos KEULEN

Inauguration - Inhuldiging: 5 mai 2018 à 11h00' - 5 mei 2018 om 11:00 uur (op Bevrijdingsdag).

Informations complémentaies - Bijkomende informatie

Brief

Verzetsstrijder Nicolas BEAURIEUX wordt geëerd omdat hij op 12 september 1944, met gevaar voor eigen leven door de frontlinie naar Maastricht kwam om een brief van de Amerikaanse generaal Hobbs te overhandigen. Generaal Hobbs schreef de burgemeester een brief waarin hij waarschuwde voor artilleriebeschietingen, tenzij ze er in Maastricht voor konden zorgen dat de Duitse troepen de stad zouden verlaten. Er bestaat geen twijfel over de dapperheid van Nicolas Beaurieux en het feit dat hij met gevaar voor eigen leven door de gevechtslinies rond Maastricht is getrokken (Bron:  Site van de "Gemeente Maastricht").

Plaquette

Aanvankelijk zou de plaquette worden bevestigd aan de gevel van het pand Lenculenstraat 29, de voormalige woning van wethouder Kersten, die destijds de brief van Beaurieux kreeg. De eigenaar van dat pand wilde bij nader inzien echter niet meewerken. Daarop werd uiteindelijk besloten om het gedenkteken op het pand Kapoenstraat 5 aan te brengen. De verzetsheld vroeg na aankomst op de driesprong Kapoenstraat-Sint Jacobstraat-Lantaarnstraat aan Maastrichtenaren om hem naar de burgemeester te brengen. Uit onderzoek is gebleken dat dat zo goed als zeker ter hoogte van de Kapoenstraat 5 is gebeurd (Bron: "De Limburger").

Récit de la transmission par Nicolas BEAURIEUX d'une lettre du général HOBBS adressée au bourgmestre de Maastricht

Verslag van de missie een brief van generaal Hobbs door de vijandelijke linies te brengen naar de burgemeester van Maastricht (Bron [449])

Artikel van Jef BARTELET (Vrienden van Maastrichtse gevelstenen), in "Kiek ins nao bove" (Bron [449])

Plus d'informations concernant cette personne - Bijkomende informatie over deze persoon
 Lettre du général HOBBS - Brief van generaal HOBBSVertaling uit het Frans (Bron [449])
Télécharger les images pour les visualiser dans une résolution plus élevée - De beelden downloaden voor vergroting