PAYS-BAS - NEDERLAND

Commune de HEERLEN (LIMBOURG)
Gemeente HEERLEN (LIMBURG)

Monument funéraire pour 15 soldats belges internés et morts à Heerlen
Grafmonument voor 15 Belgische geïnterneerde soldaten overleden te Heerlen

 

 

 


Localisation - Situering: Cimetière "Heerlen centrum", Akerstraat. Algemene begraafplaats "Heerlen centrum", Akerstraat.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +50°53'07.6", +5°59'01.6"

Inscriptions - Opschriften

Monument

"AUX SOLDATS BELGES INTERNÉS DÉCÉDÉS À HEERLEN
AAN DE BELGISCHE GEINTERNEERDE SOLDATEN OVERLEDEN TE HEERLEN
[Quinze noms, non classés par ordre alphabétique, avec mention des dates de naissance et de décès
Vijftien namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van geboorte- en overlijdensdatum]"

Panneau d'information - Informatiebord

"Belgisch grafmonument (1925)
 Dit monument werd opgericht ter herinneriing aan de 15 overledenen onder
de Belgische geïnterneerden binnen de gemeente Heerlen tijdens de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918). Enkelen van hen stierven aan de Spaanse Griep die
in 1918 in Europa huishield.

Krachtens de neutraliteitsverdragen was de Nederlandse overheid verplicht
gevluchte militairen van alle partijen te interneren. Interneringskampen waren er
o.a. in Beersdal en Spekholzerheide. Een deel van de Belgen werd tewerkgesteld
in de mijnen.

bij de Belgische bevolking hebben de "concentratiekampen" veel kwaad bloed
gezet. De bouw van deze monumenten was mede bedoeld om leed te verzachten
en de verhoudingen te normaliseren."

Description - Omschrijving

Grafmonument bestaande uit een gedenkplaat opgebouwd uit blokken hardsteen met hierin de namen gegraveerd van de overleden belgische geïnterneerden. Deze kolom wordt bekroond door een klein hardstenen kruis. Aan de voorzijde van deze gedenkplaat een hoge vergulde grafurn op een klein basement en een breder hardstenen basement. Aan weerszijden een bloemenperk met rechthoekige hardstenen omlijsting. Aan de voorzijde van het grafmonument een dubbel luik naar een grafkelder. Het geheel wordt aan de voorzijde omsloten door elf kleine natuurstenen kegels met hiertussen een smeedijzeren ketting (Source - Bron: Site "drimble").

Monument ter ere van vijftien overleden Belgische krijgsgevangen soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Classicistisch vormgegeven. Vooruitspringend gedeelte met daarop een goudkleurige urn. Het grafgedeelte is klokvormig omheind met natuurstenen paaltjes en kettingen. Betekenis voor Heerlen: Het monument herinnert aan de vele Belgen die in Heerlen en omgeving in de Eerste Wereldoorlog in krijgsgevangen werden gemaakt en geïnterneerd werden in kampen. Vaak werden zij in de staatsmijnen te werk gesteld. De overledenen waarvoor dit monument is opgericht zijn, onder andere bezweken aan de Spaanse griep. Het werk heeft een omlijsting van oude bomen en staat midden op de begraafplaats. Het werk heeft een duidelijk vooraanzicht en is in de lijn van de centrale opricht van de begraafplaats geplaatst, zodat dit goed tot zijn recht komt wanneer men er op af loopt (Source - Bron: Site "Rijckheyt - Centrum voor regionale geschiedenis Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal").

Inauguration - Onthulling: 3 mai/mei1925 (Source - Bron: Site "Rijckheyt - Centrum voor regionale geschiedenis Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal").

Informations complémentaires - Verdere informatie

Pour plus d'informations, voir la source [355] (en néerlandais). Voor meer info zie bron [355].

Voir les noms gravés sur le monument - Zie namen gebeiteld op het grafmonument
 

Photos - Foto's: Johan PAUWELS (Septembre - September 2015); source/ bron [25]

Stationstraat (3-5-1925). Delegatie van o.m. Belgische oudstrijders op weg naar de Algemene Begraafplaats aan
 de Akerstraat voor de onthulling van het Belgisch grafmonument.
 (Source - Bron: Site "Rijckheyt - Centrum voor regionale geschiedenis Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal")