FRANCE - FRANKRIJK

ROUEN (SEINE-MARITIME)

Tombes belges dans le carré militaire français du cimetière de Saint-Sever
Belgische graven op het Frans militair ereperk van de begraafplaats Saint-Sever
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière de Saint-Sever, boulevard Stanislas Girardin. Begraafplaats "Saint-Sever", boulevard Stanislas Girardin.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +49°24'41.61", +1°04'02.01"

 Description - Beschrijving

Six Belges reposent dans ce carré militaire français. Zes Belgen rusten op dit Frans militair ereperk.

Informations complémentaires - Bijkomende informatie

Le cimetière Saint-Sever de Rouen s'étend sur 6,5 hectares et se trouve sur la rive gauche de la Seine. Ce cimetière se trouve derrière le stade de la ville, aux limites de Petit-Quevilly une commune indépendante.

Dans ce cimetière, nous avons un quartier militaire très important; nous y avons de nombreuses tombes britanniques, plusieurs centaines datant aussi bien de la Grande Guerre que de la Seconde Guerre formant en fait une sorte de nécropole à l'intérieur du cimetière s'étendant sur plus d'un hectare selon mon estimation. Nous trouvons aussi plusieurs dizaines de tombes militaires françaises et six tombes belges, cinq se trouvent rassemblées de chaque côté d'une allée et un sixième isolée. Ces tombes belges sont entourées de tombes militaires françaises (Source: Jean BABOUX, Vernon, Eure, FR).

De begraafplaats Saint-Sever van Rouen heeft een oppervlakte van 6,5 hectare en ligt aan de linkeroever van de Seine. Deze begraafplaats ligt aan het stadion van de stad, aan de stadsgrens met Petit-Quevilly, een autonome gemeente.

Op deze begraafplaats is een belangrijk gedeelte ingenomen door militaire graven. Er zijn Britse graven uit de beide wereldoorlogen die een necropool vormen van meer dan een hectare. Daarnaast enkele tientallen Franse graven en zes Belgische graven. De Belgische graven staan tussen de Franse militaire graven, vijf grafzerken gezamenlijk aan weerszijde van een rij en één grafzerk afzonderlijk.


Plus d'informations concernant ces personnes - Bijkomende informatie over deze gesneuvelden
 Source - Bron : Jean BABOUX, Vernon, Eure, FR (juin - juni 2008)