FRANCE - FRANKRIJK

Commune de LANVÉNÉGEN (MORBIHAN)
Gemeente
LANVÉNÉGEN (MORBIHAN)

Monument à la mémoire de cinq résistants belges fusillés au hameau de Rosquéo
Gedenkteken ter nagedachtenis van vijf Belgische weerstanders gefusilleerd in het gehucht Rosquéo
 

 

 


Localisation - Ligging: Hameau de Rosquéo. Gehucht Rosquéo.

Coordonnées GPS: +48° 0' 41.50", -3° 30' 26.36"

Description - Beschrijving

Cinq résistants belges originaires de Blankenberge sont mentionnés sur ce monument érigé à l'endroit précis où ils ont été fusillés.

Vijf Belgische weerstanders van Blankenberge worden vermeld op dit gedenkteken, opgericht op de plaats waar zij werden gefusilleerd.

Voir les noms des Belges mentionnés sur ce monument - Zie namen van de Belgen op het monument
 Photos prises en avril 2005 et aimablement transmises par M. Vincent ROGARD de Paris