FRANCE - FRANKRIJK

Commune de LANNOY-CUILLÈRE (OISE)
Gemeente LANNOY-CUILLÈRE (OISE)

Tombe belge dans le cimetière communal
Belgisch graf op de gemeentelijke begraafplaats
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière communal, Rue du Cimetière. Gemeentelijke begraafplaats, Rue du Cimetière.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +49°42'24.3", +1°44'58.7"

Description - Beschrijving

Deux civils belges morts en juin 1940, Louis WILLOCQ et sa fille Marie-Louise, reposent dans ce cimetière.

Twee Belgische burgers omgekomen in juni 1940, Louis WILLOCQ en zijn dochter Marie-Louise, rusten op deze begraafplaats.

Plus d'informations concernant ces victimes - Bijkomende informatie over deze slachtoffers
 Source - Bron [185]Photos: Jean ZIOLO (avril 2016)