FRANCE - FRANKRIJK

Commune de LA ROCHELLE (CHARENTE-MARITIME)
Gemeente LA ROCHELLE (CHARENTE-MARITIME)

Tombes belges dans le carré militaire français
Belgische graven op het Frans militair ereperk
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière de Saint-Eloi, carré militaire français, avenue du cimetière. Begraafplaats "Saint-Eloi", Frans militair ereperk, avenue du cimetière.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +46° 9' 51.50", -1° 7' 57.44"

Description - Beschrijving

Deux Belges (de 1914-1918) reposent dans ce cimetière. Twee Belgen (van 1914-1918) rusten op deze begraafplaats

Plus d'informations concernant ces victimes - Bijkomende informatie over deze slachtoffers
 Photos - Foto's: Bruno BAVEREL (janvier - januari 2009)