FRANCE - FRANKRIJK

Commune de HAUTMONT (NORD)
Gemeente
HAUTMONT (NORD)

Tombe belge dans le carré militaire - Belgisch graf op het militairereperk
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière communal, carré militaire, rue du Cimetière. Gemeentelijke begraafplaats, militair ereperk, rue du Cimetière.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +50°15'06.7", +3°55'45.9"

Description - Beschrijving

Un Belge, Hippolytus BONTINCK, repose dans ce cimetière. Een Belg, Hippolytus BONTINCK, rust op deze begraafplaats.

Plus d'informations concernant ce soldat - Bijkomende informatie over deze soldaat
 

Source - Bron [79]Photo - Foto: Johan PAUWELS (mars - maart 2017)