FRANCE - FRANKRIJK

Commune de GUÉRET (CREUSE)
Gemeente GUÉRET (CREUSE)

Tombes belges dans le carré militaire français
Belgische graven op het Frans militair ereperk
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière communal, carré militaire français, 19, rue de la Madeleine. Gemeentelijke begraafplaats, Frans militair ereperk, 19, rue de la Madeleine.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +46° 10' 29.00", +1° 51' 40.00"

Description - Beschrijving

Quatre Belges (3 de 1914-1918 et 1 de 1940-1945) reposent dans ce cimetière. Vier Belgen (3 van 1914-1918 en 1 van 1940-1945) rusten op deze begraafplaats

Plus d'informations concernant ces victimes - Bijkomende informatie over deze slachtoffers
 

Photos prises en avril 2007

Photos - Foto's: Jean-Claude DEGAIT (décembre - december 2008)