FRANCE - FRANKRIJK

Commune de GRAVELINES (NORD)
Gemeente
GRAVELINES (NORD)

Tombes belges dans le cimetière communal
Belgische graven op de gemeentelijke begraafplaats
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière communal de Gravelines, avenue Léon JOUHAUX. Gemeentelijke begraafplaats van Gravelines, avenue Léon JOUHAUX.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +50°59'22.71", +2°08'06.11"

Description - Beschrijving:

Quatorze Belges reposent dans ce cimetière. Veertien Belgen rusten op deze begraafplaats.

Voir les noms des soldats inhumés dans ce cimetière - Zie namen van de soldaten begraven op deze begraafplaats
 Photos prises en octobre 2011 par Myriam LACROIX
Foto's genomen in oktober 2011 door Myriam LACROIX