FRANCE - FRANKRIJK

Commune de DOUAUMONT (MEUSE)
Gemeente
DOUAUMONT (MEUSE)

Plaques commémoratives et chapelle dans l'ossuaire de Douaumont
Gedenkplaten en kapel in het ossuarium van Douaumont
 

 

 


Localisation - Ligging: Forêt domaniale de Verdun, avenue du Corps européen. Staatsbos van Verdun, avenue du Corps européen

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +49°12'29.26", +5°25'25.14"

Inscriptions sur les plaques commémoratives - Opschiften op de gedenkplaten

Voir les photos ci-dessous - Zie foto's onderaan.

Histoire - Geschiedenis

L'ossuaire de Douaumont renferme les restes de 130.000 soldats inconnus français et allemands. Tous sont morts pendant la bataille de Verdun durant la Première Guerre Mondiale. Le premier ossuaire date de 1919, tandis que le bâtiment actuel a été érigé en 1932.

Het Ossuarium van Douaumont is een monument waarin zich de resten van 130.000 ongeïdentificeerde Franse en Duitse soldaten bevinden. Allen zijn gesneuveld tijdens de slag om Verdun gedurende de Eerste Wereldoorlog. Het eerste ossuarium dateert uit 1919, het huidige monument komt uit 1932.

Ces plaques ne comportent pas de noms - Er staan geen namen op deze platen
 Comme une épée fichée dans le sol jusqu'à la garde - Zoals een tot het gevest in de grond gestoken zwaardSource [78]Photos prises en avril 2012