FRANCE - FRANKRIJK

Commune de DOMBRAS (MEUSE)
Gemeente DOMBRAS (MEUSE)

Tombes belges dans le cimetière communal
Belgische graven op de gemeentelijke begraafplaats
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière communal, pelouse d'honneur, Rue de l'Orme. Gemeentelijke begraafplaats, ereperk, Rue de l'Orme.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +49°23'41.7", +5°27'19.1"

Description - Beschrijving

Deux déportés civils belges, morts pendant la Première Guerre Mondiale, reposent dans ce cimetière en compagnie d'un officier français mort en 1940-1945. Twee Belgische opgeëisten, gestorven tijdens de Eerste Wereldoorlog, rusten op deze begraafplaats, samen met een Frans officier gesneuveld in 1940-1945.

Plus d'informations concernant les victimes belges - Bijkomende informatie over de Belgsiche slachtoffers
 Photos - Foto's: Juillet 2018 - Juli 2018