FRANCE - FRANKRIJK

Commune de DAMVILLERS (MEUSE)
Gemeente DAMVILLERS (MEUSE)

Tombes belges dans le cimetière militaire allemand
Belgische graven op de Duitse militaire begraafplaats
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière militaire allemand, Route départementale D102. Duitse militaire begraafplaats, Route départementale D102.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +49°20'58.7", +5°24'42.2"

Description - Beschrijving

Deux déportés civils belges, morts pendant la Première Guerre Mondiale, reposent dans ce cimetière. Twee Belgische opgeëisten, gestorven tijdens de Eerste Wereldoorlog, rusten op deze begraafplaats.

Plus d'informations concernant les victimes belges - Bijkomende informatie over de Belgsiche slachtoffers
 Photos - Foto's: Juillet 2018 - Juli 2018