FRANCE - FRANKRIJK

Commune de CONCHIL-LE-TEMPLE (PAS-DE-CALAIS)
Gemeente CONCHIL-LE-TEMPLE (PAS-DE-CALAIS)

Tombe belge dans le cimetière communal
Belgisch graf op de gemeentelijke begraafplaats
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière communal, Rue de l'Église. Gemeentelijke begraafplaats, Rue de l'Église.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +50°21'35.2", +1°39'51.5"

Description - Beschrijving

Un Belge, Georges BRUNEEL,  repose dans ce cimetière. Een Belg, Georges BRUNEEL, rust op deze begraafplaats.

Plus d'informations concernant cette victime - Bijkomende informatie over dit slachtoffer
 Sources - Bronnen: [25], [26]Carte postale ancienne (non datée) - Oude postkaart (zonder datum)