FRANCE - FRANKRIJK

Commune de CHERBOURG-OCTEVILLE (MANCHE)
Gemeente CHERBOURG-OCTEVILLE (MANCHE)

Tombes belges dans le carré militaire
Belgische graven op het militair ereperk
 

 

 


Localisation - Situering: Cimetière communal, carré militaire, chemin des Aiguillons. Gemeentelijke begraafplaats, militair perk, chemin des Aiguillons.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +49°38'11.34", -1°38'08.40"

Description - Beschrijving

Soixante-deux Belges reposent dans ce cimetière. Er rusten tweeenzestig Belgen op deze begraafplaats.

Voir les noms des soldats inhumés dans ce cimetière - Zie namen van de soldaten die op deze begraafplaats rusten
 

Photos prises en juillet 2013 par Niko VAN KERCKHOVEN
Foto's genomen in juli 2013 door Niko VAN KERCKHOVENSource - Bron [139]