FRANCE - FRANKRIJK

CHERBOURG-OCTEVILLE (MANCHE)

Tombes belges dans le carré militaire
Belgische graven op het militair ereperk
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière communal, carré militaire, chemin des Aiguillons. Gemeentelijke begraafplaats, militair perk, chemin des Aiguillons.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +49°38'11.34", -1°38'08.40"

Description - Beschrijving

Soixante-deux Belges reposent dans ce cimetière. Er rusten tweeenzestig Belgen op deze begraafplaats.

Voir les noms des soldats inhumés dans ce cimetière - Zie namen van de soldaten die op deze begraafplaats rusten
 

Photos - Foto's : Niko VAN KERCKHOVEN (juillet 2013 - juli 2013)Source - Bron [139]