FRANCE - FRANKRIJK

Commune de BIHUCOURT (PAS-DE-CALAIS)
Gemeente
BIHUCOURT (PAS-DE-CALAIS)

Tombe belge dans le cimetière communal
Belgisch graf op de gemeentelijke begraafplaats
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière communal, rue de Bapaume. Gemeentelijke begraafplaats, rue de Bapaume.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +50°07'26.4", +2°48'05.5"

Inscriptions sur la tombe - Opschriften op het graf

"ICI REPOSE
ALFRED
FROMONT
DÉCÉDÉ LE 6 OCTOBRE 1929
DANS SA 52ÈME ANNÉE
DES SUITES D'UNE MALADIE
CONTRACTÉE AU FRONT
CROIX DE GUERRE. MÉDAILLE DES ÉVADÉS
REGRETS ÉTERNELS"

Remarque - Opmerking

Rien ne permet de garantir à 100 % que cette personne est bien belge. Cependant, la forme de la tombe, bien qu'en mauvais état, ne laisse guère planer de doute à ce sujet. La mairie de Bihucourt, dans un courrier adressé en mai 2009 à M. Didier MAHU, a promis de remettre en état cette tombe, sans pour autant donner de délai.

Er kan niet met 100 % zekerheid vastgesteld worden dat deze persoon wel degelijk Belg is. Nochtans laat de vorm van de grafsteen, hoewel in zeer slechte staat, hierover geen twijfel bestaan. Het gemeentebestuur van Bihucourt heeft, per brief van mei 2006, aan de heer Didier MAHU beloofd om de zerk te herstellen, zonder een termijn van uitvoering te vermelden.

Plus d'informations concernant cette personne - Bijkomende informatie over deze persoon
 

Photos - Foto's: Didier MAHU de Charmes, France (février - februari 2009)