FRANCE - FRANKRIJK

Commune de BESSAN (HÉRAULT)
Gemeente
BESSAN (HÉRAULT)

Plaque de reconnaissance des refugiés belges
Erkentelijkheidsplaat van de Belgische vluchtelingen

 

 

 


Localisation - Ligging: Mairie de Bessan, Place de la Mairie. Gemeentehuis van Bessan, Place de la Mairie.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +43°21'41.2", 3°25'39.6"

Inscriptions - Opschriften

"LES RÉFUGIÉS BELGES
RECONNAISSANTS
1940
À  LA MUNICIPALITÉ ET À LA
POPULATION DE BESSAN"

Ce monument ne comporte pas de noms - Er staan geen namen op deze gedenkplaat
 Site du journal "Midi Libre"

Réception de la plaque commémorative par les autorités locales (Site du journal "Midi Libre")
Ontvangst van het gedenkplaat door de lokale overheid  (Site van krant "Midi Libre")

Cartes postales anciennes (non datées) - Oude postkaarten (zonder datum)