FRANCE - FRANKRIJK

Commune de BELFORT (TERRITOIRE DE BELFORT)
Gemeente
BELFORT (TERRITOIRE DE BELFORT)

Tombe belge dans la nécropole nationale française
Belgisch graf op de Franse nationale necropool

 

 

 


Localisation - Ligging: Nécropole nationale française "Le Glacis du Château", rue Louis ARAGON. Franse nationale necropool "Le Glacis du Château", rue Louis ARAGON.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +47°38'14.9", +6°52'07.5"

Inscriptions sur la tombe - Opschriften op het graf

"EEMBECH PIERRE
PRISONNIER CIVIL
MORT POUR LA FRANCE
6-12-1918"

Histoire - Geschiedenis

Créée en 1924, cette nécropole d'une superficie de 56 ares rassemble les corps de 927 militaires décédés dans les hôpitaux de la ville, dont 3 Polonais, 3 Russes et 2 Tchécoslovaques et un prisonnier civil belge.

En novembre 2007, il n'y avait plus que 915 tombes répertoriées. De plus, quatre tombes ne portent plus de noms, les corps des militaires ayant été relevés. Les Tchèques et soit des Polonais ou des Russes. Il reste trois noms qui peuvent être d'origine pays de l'Est mais en l'absence d'indications sur les unités, il n'est pas possible de déterminer qui est russe et qui est polonais (Informations transmises par M. Patrice PRUNIAUX).

Deze militaire necropool werd aangelegd in 1924 en beslaat 56 are. Het is een verzamelbegraafplaats van graven van 927 soldaten die overleden in de hospitalen van de stad, waaronder 3 Polen, 3 Russen et 2 Tsjechen en een Belgische burgergevangene.

In november 2007 werden er slechts 915 graven geteld. Bovendien waren vier graven naamloos omdat de lichamen van de militairen werden verwijderd. Het betrof Tsjechische of Poolse of Russische graven. Er blijven drie namen die vermoedelijk van Oost-Europese oorsprong zijn, maar door een gebrek aan gegevens kan niet worden uitgemaakt wie Rus of wie Pool is.


Plus d'informations concernant cette victime - Bijkomende informatie over dit slachtoffer
 Photos - Foto's: Patrice PRUNIAUX, France, source - bron [139]