FRANCE - FRANKRIJK

Commune de BEIGNON (MORBIHAN)
Gemeente
BEIGNON (MORBIHAN)

Deux soldats belges abattus par un paysan français
Twee Belgische soldaten neergeschoten door een Franse boer
 

 

 


Localisation - Ligging: Hebdomadaire "De Poperingenaar", dimanche 8 septembre 1940 (Source [293]). Weekblad "De Poperingenaar", zondag 8 september 1940 (Bron [293]).

Description - Beschrijving

Cet article relate l'assassinat par un paysan français de deux soldats belges de la région de Bruges, René DE SMET et Lucien VAN ACKER. Dit artikel vertelt over de moord door een Franse boer van twee Belgische soldaten uit het Brugse, René DE SMET en Lucien VAN ACKER.

Plus d'informations concernant ces victimes - Bijkomende informatie over deze slachtoffers
 


Source - Bron [293]