FRANCE - FRANKRIJK

Commune de BARNEVILLE-CARTERET (MANCHE)
Gemeente
BARNEVILLE-CARTERET (MANCHE)

Tombes belges dans le cimetière communal
Belgische graven op de gemeentelijke begraafplaats
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière communal, route de la Haye du Puits. Gemeentelijke begraafplaats, route de la Haye du Puits.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +49°22'49.61", -1°44'51.74"

Description - Beschrijving

Trois Belges, reposent dans ce cimetière. Drie Belgen rusten op deze begraafplaats.

Voir les noms des Belges inhumés dans ce cimetière - Zie namen van de Belgen begraven op deze begraafplaats
 

Photos - Foto's: Claude TOLLEMER (octobre - oktober 2013)