FRANCE - FRANKRIJK

Commune de AUBERVILLE-LA-RENAULT (SEINE-MARITIME)
Gemeente
AUBERVILLE-LA-RENAULT (SEINE-MARITIME)

Tombes belges dans le cimetière communal
Belgische graven op de gemeentelijke begraafplaats
 

 

 


Localisation - Ligging: Cimetière communal de Auberville-la-Renault, rue de la Vierge. Gemeentelijke begraafplaats van Auberville-la-Renault, rue de la Vierge.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +49°40'47.42", +0°22'04.54"

Description - Beschrijving

Neuf Belges reposent dans ce cimetière. Negen Belgen rusten op deze begraafplaats.

Voir les noms des personnes inhumées dans ce cimetière - Zie namen van de gesneuvelden begraven op deze begraafplaats
 Photos - Foto's: Colette BOULARD (juillet - juli 2009)