CORÉE DU SUD - ZUID-KOREA


Ville
de SEOUL
Stad SEOUL


Victimes belges mentionnées sur le mur du souvenir de la guerre de Corée
Belgische slachtoffers vermeld op de herinneringsmuur van de Koreaoorlog

 

 

 


Localisation - Ligging: Musée/museum "War Memorial of Korea", 29, Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +37°32'09.8", +126°58'37.8"

Inscriptions - Opschriften

"BELGIUM
[Cent-et-six noms, classés d'après le prénom (!) - Honderd en zes namen, naar voornaam (!) gerangschikt]"

Informations complémentaires - Verdere informatie

Site "Bérets bruns en Corée: la guerre oubliée"
Site "Bruine mutsen in Korea: de vergeten oorlog"

Voir les noms mentionnés sur la plaque commémorative - Zie namen vermeld op de gedenkplaat
 

Bart DE WEVER dépose une gerbe à la mémoire des soldats belges morts pendant la guerre de Corée (décembre 2016)
Bart DE WEVER legt krans neer ter ere van gesneuvelde Belgische militairen tijdens Koreaanse oorlog (december 2016)Bart DE WEVER avec le drapeau belge !
Bart DE WEVER met de Belgische vlag !

Commémoration du soixantième anniversaire du début de la guerre de Corée (juin 2010)
Herdenkingsplechtigheden voor de zestigde verjaardag van het begin van de Koreaoorlog (juni 2010)