ALLEMAGNE - DUITSLAND

HALLE (SAALE) (HALLE-SUR-SAALE) (SACHSEN-ANHALT)
(SAXE-ANHALT - SAKSEN-ANHALT)

Monument à la mémoire des résistants belges exécutés à la Dölauer Heide
Gedenkteken voor de Belgische verzetslieden terechtgesteld op de Dölauer Heide

 

 

 


Localisation - Ligging: Dölauer Heide, Intersection de la rue Waltkater avec le chemin menant au stand de tir "Schießhaus Heide". Dölauer Heide, kruising Waltkaterstraat en weg naar de schietbaan "Schießhaus Heide".

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +51°30'04.4", +11°55'40.5"

Inscriptions - Opschriften

"IM JAHRE 1944 LIEß DER OBERSTE
GERICHTSHOF DER WEHRMACHT,
DAS REICHSKRIEGSGERICHT, IN DER
DÖLAUER HEIDE 23 TODESURTEILE
VOLLSTRECKEN.

DIE ERSCHIEßUNGEN SOLLTEN AN
EINEM MÖGLICHST GEHEIMEN ORT
STATTFINDEN. WENIGE TAGE VOR
DER VOLLSTRECKUNG DER URTEILE
TRAFEN DIE AUS TORGAU NACH HALLE
GEBRACHTEN GEFANGENEN IM
ZUCHTHAUS "ROTER OCHSE" EIN.

DIE ERSTEN HINRICHTUNGEN IN DER
DÖLAUER HEIDE WURDEN AM
21. JUNI AB 18.06 UHR IM ABSTAND
VON ZWEI MINUTEN VOLLZOGEN.
DIE OPFER WAREN - WIE BEI DEN
EXEKUTIONEN AM 5. SEPTEMBER
UND AM 26. OKTOBER 1944
- BELGISCHE WIDERSTANDSKÄMPFER

[Vingt-quatre noms, non classés par ordre alphabétique, avec mention de l'âge au décès - Vierentwintig namen, niet alfabetisch gerangschikt, met vermelding van ouderdom bij overlijden]
"

Traduction - Vertaling

En 1944, la cour suprême de l'armée allemande, le Reichskriegsgericht, a ordonné l'exécution de 23 condamnés à mort au lieu-dit "Dölauer Heide". Les exécutions devaient se dérouler dans un endroit aussi secret que possible. Quelques jours avant l'exécution des jugements, les prisonniers furent amenés de Torgau vers Halle et incarcérés à la prison de "Roter Ochse". Les premières exécutions au lieu-dit "Dölauer Heide" eurent lieu le 21 juin; elles débutèrent à 18h06' et se succédèrent à intervalles de deux minutes. Comme pour les exécutions des 5 septembre et 26 octobre 1944, les victimes étaient des résistants belges.

In 1944 heeft het hooggerechtshof van het Duitse leger, het Reichskriegsgericht, de terechtstelling bevolen van 23 terdoodveroordeelde op de plaats genaamd "Dölauer Heide". De executies moesten plaatsvinden op een zo geheim mogelijke plek. De gevangenen werden enkele dagen voor de uitvoering van het vonnis van Torgau naar Halle gebracht en opgesloten in de gevangenis van de "Roter Ochse". De eerste executies op de "Dölauer Heide" vonden plaats op 21 juni, ze begonnen om 18u.06 en volgden mekaar op met onderbrekingen van twee minuten. Net zoals de executies van 5 september en 26 oktober 1944 waren de slachtoffers Belgische weerstanders.

Inauguration - Inhuldiging: 5 septembre/september 2014.

Sponsors - Sponsors

- Michael VIEBIG, Historien
- Dr. Kai LANGER, Directeur de la fondation "Gedenkstätten Sachsen-Anhalt" (lieux de mémoire du Land de Saxe-Anhalt)
- Egbert GEIER, Maire de la ville de Halle-sur-Saale
- Axel DE MACQ, designer graphique
- Sascha LINKE, designer graphique
- Andreas SLOWIG

Voir les noms des Belges mentionnés sur ce monument - Zie namen van de Belgen vermeld op dit gedenkteken
 

Photos - Foto's: © Ekkehard BÖHMPhotos - Foto's: © Sascha LINKE

Inauguration du monument le 5 septembre 2014 - Inhuldiging van het gedenkteken op 5 september 2014
Photos - Foto's: © Ekkehard BÖHM, Sascha LINKE (Site "Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle")

Source - Bron [25]Site de/van Dennis NIEDERMIRTL

Prison de "Roter Ochse" - Gevangenis "Roter Ochse"