PAYS-BAS - NEDERLAND

Ville de MAASTRICHT (LIMBOURG)
Stad
MAASTRICHT (LIMBURG)

Monument funéraire pour 5 soldats belges internés et morts à Maastricht
Grafmonument voor 5 Belgische geïnterneerde soldaten overleden te Maastricht

 

 

 


Localisation - Situering: Cimetière communal, Tongerseweg 292. Gemeentelijke begraafplaats, Tongerseweg 292.

Coordonnées GPS - GPS-coördinaten: +50°50'28.0", +5°39'47.4"

Inscriptions - Opschriften

Voorkant
"LUX PERPETUA
LUCEAT EIS"

Traduction - Vertaling
"Que la lumière perpétuelle luise pour eux" (Messe de requiem)
"Laat het eeuwig licht op hen schijnen" (requiemmis)

Rechterkant
"[Deux noms, non classés par ordre alphabétique]
[Twee namen, niet alfabetisch gerangschikt]"

Linkerkant
"[Deux noms, non classés par ordre alphabétique]
[Twee namen, niet alfabetisch gerangschikt]"

Remarque - Opmerking

Quatre noms de victimes de guerre sont gravés sur le monument; selon la source [4] et le site stichting Dodenakkers, il manque un cinquième nom (Jan JOESOFOVITCH) que nous avons ajouté dans la base de données.

Er staan vier namen van oorlogsslachtoffers gebeiteld op het gedenkteken; volgens bron [4] en stichting Dodenakkers, ontbreekt een vijfde naam (Jan JOESOFOVITCH). Deze naam hebben wij ook in onze databank opgenomen.

Description - Omschrijving

Het hardstenen grafmonument bestaat uit een hoge achterwand met daarvoor een omranding met op de hoeken vazen. De achterwand is de blikvanger in deze. Centraal is een schrijvende vrouwfiguur opgenomen die de woorden “LUX PERPETUA / LUCEAT EIS” schrijft. De woorden worden geschreven op een groot kruis dat tussen naar voren stekende en onderaan breder uitlopende pijlers is gevat. De pijlers bevatten een decoratie van afhangende kransbladeren. Waar de pijlers naar voren komen, zijn gelauwerde helmen opgenomen met daarachter zwaarden (Bron: Stichting Dodenakkers).

Contexte historique - Historisch achtergrond

Al direct na het uitbreken van de oorlog vluchtten veel burgers en militairen naar het neutrale Nederland. Alleen al in de eerste week kwamen er zo’n 7.000 vluchtelingen naar de stad. Dit aantal verdubbelde in de dagen daarna. Ruim 9.000 van hen keerden in het najaar terug, behalve de militairen. De vaak gewond geraakte militairen waren bij het beleg van Luik in de knel gekomen en sommigen restte niets anders dan te vluchtten naar Nederland. Ze werden hier geïnterneerd en moesten jarenlang in kampen doorbrengen. Een deel van de geïnterneerde soldaten werd ingezet in de kolenindustrie. De hier genoemde soldaten troffen het trieste lot dat ze slachtoffer werden van de epidemische griep (Bron: Stichting Dodenakkers).

Voir les noms gravés sur le monument - Zie namen gebeiteld op het grafmonument
 

Comme on peut le constater, le monument est parfaitement entretenu et fleuri
Als u het kunt zien, wordt het graf monument nog steeds fraai onderhouden en voorzien van vrolijke bloemen

Photos - Foto's: Johan PAUWELS (Septembre - September 2015); Source/bron [172]; site "Vrienden Maastrichtse gevelstenen"